Ello - výroba a prodej rozváděčové techniky n.n. do 1000V

STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE SÉRIE 'ERS'

CHARAKTERISTIKA

Rozváděče jsou určeny pro použití na staveništích, tj. dočasných pracovištích, na které nemá přístup veřejnost a které jsou zřízeny pro potřebu stavby budov, montáže, opravy, dostavby, demolice budov nebo veřejných inženýrských staveb, výkopů a podobných činností.

Staveništní rozváděče ERS jsou konstruovány pro použití na vnitřní i venkovní staveniště.
Vlastní rozváděčová skříň je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou RAL 7032, podstavec je z ocelové trubky povrchově upravené zinkováním.
Rozváděče osazujeme přístroji výrobce Schneider Electric. Jsou vybaveny hlavním vypínačem, který je zabudován na boku skříně a slouží k havarijnímu vypnutí. Zásuvky jsou montovány naspodu a z boku skříně, tak aby se co nejvíce omezilo jejich možné mechanické poškození. Vývodka na přívodní kabel do maximálního průměru 25mm je umístněna na spodní straně skříně. Za jednokřídlými dveřmi jsou pod odnímatelnými panely umístěny jistící a měřící přístroje. Rozváděče jsou typově vybaveny elektroměrovým křížem a připraveny pro montáž přímého elektroměru.

Připojení k rozvodné síti provádí pouze osoba s odbornou kvalifikací. Při používání musí být rozváděče pravidelně kontrolovány a revidovány, zejména pak prováděna kontrola dotažení všech spojů a propojení zemnících prvků. Zjištěné závady musí být bezprodleně a odborně odstraněny.

Staveništní rozváděče odpovídají normě ČSN EN 61439-4.


PROVEDENÍ TYPU ERS 53-2:

 • krytí : IP44/21
 • místo na elektroměr ( připravený elektroměrový kříž )
 • hlavní vypínač 40A
 • proudový chránič 4P 40A 30mA
 • hlavní jistič 3P 40A char.B
 • 2x zásuvka 230V ( zapuštěná v boku rozváděče ), 1x jistič 16A
 • 2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík ( pod rozváděčem ), 1x jistič 16A
 • 2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík ( pod rozváděčem ), 2x jistič 32A

PROVEDENÍ TYPU ERS 53-4:

 • krytí : IP44/21
 • místo na elektroměr ( připravený elektroměrový kříž )
 • hlavní vypínač 40A
 • proudový chránič 4P 40A 30mA
 • hlavní jistič 3P 40A char.B
 • 4x zásuvka 230V ( zapuštěná v boku rozváděče ), 2x jistič 16A
 • 2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík ( pod rozváděčem ), 1x jistič 16A
 • 2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík ( pod rozváděčem ), 2x jistič 32A
Staveništní rozváděč je možné doplnit o další přístroje dle přání zákazníka (např. o další zásuvky).

Staveništní rozváděč ERS - upravené provedení s 6-ti zásuvkami 230V

Staveništní rozváděč, 6 zásuvek - hlavní vypínač
Staveništní rozváděč, 6 zásuvek - vnitřní osazení přístroji a příprava pro elektroměr
Staveništní rozváděč, 6 zásuvek - spodní pohled - třífázové zásuvky a vývodka pro přívodní kabel
Staveništní rozváděč, 6 zásuvek - zásuvky 230V se stříškou

Staveništní rozváděč ERS - doplněný vývod s vypínačem pro napájení dalšího zařízení

Staveništní rozváděč - vnitřní osazení přístroji a elektroměrem
Staveništní rozváděč - hlavní vypínač
Staveništní rozváděč - vývod pro připojení dalšího zařízení s vypínačem

Staveništní rozváděč ERS - pohled na vnitřní zapojení

Staveništní rozváděč - spodní část rozváděče - 3-fázové zásuvky a vyvodka pro přívodní kabel
Staveništní rozváděč - pohled na zapojení
Staveništní rozváděč - svorky pro přívodní kabel, hlavní jistič, proudový chránič a příprava pro elektroměr
Staveništní rozváděč - jištění zásuvek